BAB Zonwering & Rolluiken

algemene voorwaarden

 

garantie voorwaarden

 

© BAB Zonweringen B.V.

 

Markies

Serre zonwering

Uitvalscherm

Terrasscherm

Screen

Rolluik

Fotos

Raamdecoratie

Gebruik markiezen

 

Om onnodige schade aan de bekleding tijdens het gebruik van de markies te voorkomenwijzen wij u op het volgende:

Draadbreuk en gaatjes, ontstaan veelal door het voortdurend wild heen en weer bewegen in de wind van de loshangende doekslagen in opgetrokken toestand. Schuring langs scherpe steen randen of het omhoogslaan tegen de bovenkap leidt uiteindelijk tot beschadiging van de stof.

 

Ook het snel omhoog trekken kan extra beschadiging op leveren omdat het touw dan door de stof snijdt. Trek de markies altijd rustig omhoog waarbij u er op let dat de stof zoveel mogelijk naar binnen vouwt. Soms lukt dit pas na het touw een keer te laten vieren. Trek uiteindelijk de markies zo ver mogelijk onder de kap zodat deze minder water vangt.

Omdat de markies slechts onder een plank hangt kan in watering door slagregen nooit voorkomen worden.

Water kringen en vuilstrepen op de markies ontstaan vooral als het water zich in de doekslagen ophoopt. Gebruik de markiezen regelmatig om ophoping van water, stof en zandkorrels in de loshangende doekslagen te voorkomen.

 

Als een markies nat geworden is laat het dan bzo snel mogenlijk weer uithangen om te drogen. Let er op dat het niet te hard waait.

Harde wind kan de markies beschadigen. Door het opwaaien van de stof kunnen de siernagels en nietjes uit het hout getrokken worden waardoor de bandjes en de stof los hangen. Dit kan gaatjes in de stof veroorzaken.

 

Regenbestendigheid Dralon zonweringsdoeken zijn waterafstotend geïmpregneerd

en bij een minimale hoek van 140°, tegen een kleine regenbui bestand. Bij hevige en

langdurige regenbuien moeten de schermen worden ingerold om eventuele schade

aan het doek en/of scherm te voorkomen. ZONWERING IS GEEN REGENWERING!

Nat opgerolde doeken zo snel mogelijk weer uitrollen om ze te laten drogen.

 

Onderhoudsvoorschriften

 

Om ongemakken voor te zijn en tijdig problemen te onderkennen, wordt sterk aanbevolen om tenminste 1 maal per jaar de zonwering te laten inspecteren op functioneren, beschadigingen, etc. Uw zonwering leverancier kan u hiervoor een onderhoudscontract aanbieden.

Door doekrek is het mogelijk dat onderlatten en voorlijsten niet meer de oorspronkelijk ingestelde eindpositie bereiken. Tijdens het onderhoud kan dit bijgesteld worden.

De geëxtrudeerde, aluminium delen van de zonwering moeten regelmatig gereinigd worden. Zie hiervoor de Reinigingsvoorschriften.

Het wordt ontraden de mechanische onderdelen van de zonwering extra te smeren, aangezien hierdoor vuil makkelijker wordt aangetrokken en zich vastzet.

 

Reinigingsvoorschriften

 

Metalen delen

Het reinigen van aluminium dient te geschieden met neutrale, niet agressieve middelen. Daarom geen soda of alkalische middelen gebruiken. Evenmin komen zure reinigingsmiddelen (met een pH-waarde van 7,5 en meer) in aanmerking.

Schuurmiddelen zijn uit den boze. Let u er ook op dat deze zure reinigingsmiddelen en schuurmiddelen ook niet met de zonwering in contact komen wanneer de gevel gereinigd wordt! Zwaar vervuilde aluminium delen kunnen gereinigd worden door middel van een hogedrukspuit. Let er daarbij op dat de waterstraal uitsluitend op de aluminium delen wordt gericht en niet direct op het mechaniek.

In het algemeen zijn een drietal situaties te onderscheiden, die een verschillende

reinigingsfrequentie van het aluminium noodzakelijk maken:

 

a Normale omstandigheden

Metalen delen die worden beregend en niet geplaatst zijn in een neutrale

landelijke omgeving vereisen tenminste eenmaal per jaar een reinigingsbeurt.

 

b Bij zee of in een industriële omgeving

Metalen delen geplaatst in een industriële omgeving of onder directe invloed (<= 10 km) van de zee, vereisen tenminste tweemaal per jaar een reinigingsbeurt.

 

c Zonwering die niet beregend wordt

Voor niet beregende metalen delen (bijvoorbeeld aangebracht onder luifels, balkons, overstekken, etc.) speelt de ligging een doorslaggevende rol; in een neutrale, landelijke omgeving bedraagt de reinigingsfrequentie tenminste tweemaal per jaar. In een industriële omgeving of onder directe invloed (<= 10 km) van de zee tenminste 3 maal per jaar.

Algemene richtlijnen t.b.v. reiniging poedercoat- en anodiseersystemen zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Doek- en lamellenreiniging

Stof en vuil kunnen het beste regelmatig droog uitgeborsteld worden. Zwaar vervuilde zonweringsdoeken of aluminium lamellen kunnen gereinigd worden door middel van met een hogedrukspuit. Let er daarbij op dat de waterstraal op voldoende afstand blijft en uitsluitend op het doek of lamellen wordt gericht en niet direct op het mechaniek, motor, elektrische aansluiting, spat waterbestendige stekkers of spat water bestendige dozen.

 

Product eigenschappen        &       Onderhoudsvoorschrift     &    Reinigings voorschriften    &    Gebruik Markiezen

omhoog

omhoog