BAB Zonwering & Rolluiken

algemene voorwaarden

 

garantie voorwaarden

 

© BAB Zonweringen B.V.

 

Markies

Serre zonwering

Uitvalscherm

Terrasscherm

Screen

Rolluik

Fotos

Raamdecoratie

 

Producteigenschappen van zonweringsdoek

 

Zonweringsdoeken worden met de grootste zorg geproduceerd. Desondanks

bestaan er, bij de huidige stand van de techniek en door de geldende milieu-eisen,

beperkingen. In het doek kunnen verschijnselen optreden die ondanks de beste productie-, verwerkings- en confektietechniek niet te vermijden zijn. Zulke verschijnselen verminderen de waarde en de degelijkheid van het zonnescherm niet!

Om ergernissen te voorkomen, willen wij u in het kader van de consumentenvoorlichting

nadrukkelijk wijzen op de volgende eigenschappen:

Bronvermelding: Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e.V. (BK Tex)

Knikvouwen ontstaan bij de konfektie en bij het vouwen van de doeken. Daarbij kunnen er, vooral bij lichte kleuren, in de knik pigmentverschuivingen ontstaan. Deze zijn tegen het licht donker gekleurd en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. Knikvouwen verminderen de kwaliteit van het doek niet.

Het is daarom ook geen reden voor reclamatie.

 

Krijtstrepen zijn lichte strepen die ontstaan bij het verwerken van gefinished doek en zelfs met de grootste zorgvuldigheid niet altijd geheel kunnen worden vermeden.

Het is daarom ook geen reden voor reclamatie.

Golven in de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek en verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijv. wafel- en visgraatpatroon). In principe komen de effecten in meer of mindere mate bij bijna alle zonweringsdoeken voor. Zij verminderen echter in geen geval de kwaliteit van het produkt.

Het is daarom ook geen reden voor reclamatie.

 

Regenbestendigheid Dralon zonweringsdoeken zijn waterafstotend geïmpregneerd

en bij een minimale hoek van 140°, tegen een kleine regenbui bestand. Bij hevige en

langdurige regenbuien moeten de schermen worden ingerold om eventuele schade

aan het doek en/of scherm te voorkomen. ZONWERING IS GEEN REGENWERING!

Nat opgerolde doeken zo snel mogelijk weer uitrollen om ze te laten drogen.

 

Onderhoudsvoorschriften

 

Om ongemakken voor te zijn en tijdig problemen te onderkennen, wordt sterk aanbevolen om tenminste 1 maal per jaar de zonwering te laten inspecteren op functioneren, beschadigingen, etc. Uw zonwering leverancier kan u hiervoor een onderhoudscontract aanbieden.

Door doekrek is het mogelijk dat onderlatten en voorlijsten niet meer de oorspronkelijk ingestelde eindpositie bereiken. Tijdens het onderhoud kan dit bijgesteld worden.

De geëxtrudeerde, aluminium delen van de zonwering moeten regelmatig gereinigd worden. Zie hiervoor de Reinigingsvoorschriften.

Het wordt ontraden de mechanische onderdelen van de zonwering extra te smeren, aangezien hierdoor vuil makkelijker wordt aangetrokken en zich vastzet.

 

Reinigingsvoorschriften

 

Metalen delen

Het reinigen van aluminium dient te geschieden met neutrale, niet agressieve middelen. Daarom geen soda of alkalische middelen gebruiken. Evenmin komen zure reinigingsmiddelen (met een pH-waarde van 7,5 en meer) in aanmerking.

Schuurmiddelen zijn uit den boze. Let u er ook op dat deze zure reinigingsmiddelen en schuurmiddelen ook niet met de zonwering in contact komen wanneer de gevel gereinigd wordt! Zwaar vervuilde aluminium delen kunnen gereinigd worden door middel van een hogedrukspuit. Let er daarbij op dat de waterstraal uitsluitend op de aluminium delen wordt gericht en niet direct op het mechaniek.

In het algemeen zijn een drietal situaties te onderscheiden, die een verschillende

reinigingsfrequentie van het aluminium noodzakelijk maken:

 

a Normale omstandigheden

Metalen delen die worden beregend en niet geplaatst zijn in een neutrale

landelijke omgeving vereisen tenminste eenmaal per jaar een reinigingsbeurt.

 

b Bij zee of in een industriële omgeving

Metalen delen geplaatst in een industriële omgeving of onder directe invloed (<= 10 km) van de zee, vereisen tenminste tweemaal per jaar een reinigingsbeurt.

 

c Zonwering die niet beregend wordt

Voor niet beregende metalen delen (bijvoorbeeld aangebracht onder luifels, balkons, overstekken, etc.) speelt de ligging een doorslaggevende rol; in een neutrale, landelijke omgeving bedraagt de reinigingsfrequentie tenminste tweemaal per jaar. In een industriële omgeving of onder directe invloed (<= 10 km) van de zee tenminste 3 maal per jaar.

Algemene richtlijnen t.b.v. reiniging poedercoat- en anodiseersystemen zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Doek- en lamellenreiniging

Stof en vuil kunnen het beste regelmatig droog uitgeborsteld worden. Zwaar vervuilde zonweringsdoeken of aluminium lamellen kunnen gereinigd worden door middel van met een hogedrukspuit. Let er daarbij op dat de waterstraal op voldoende afstand blijft en uitsluitend op het doek of lamellen wordt gericht en niet direct op het mechaniek, motor, elektrische aansluiting, spat waterbestendige stekkers of spat water bestendige dozen.

 

Product eigenschappen        &       Onderhoudsvoorschrift     &    Reinigings voorschriften

omhoog

omhoog